Ontwikkeling

Waarom Offshore Windenergie?

De poolkappen smelten en oude energiebronnen die ‘op’ raken. Er is internationale bezorgdheid over het milieu, geopolitiek en klimaatsverandering. Die bezorgdheid én de noodzakelijke van een transitie van eindige energiebronnen naar duurzame energiesystemen, hebben geleid tot een ambitieus Europees energiebeleid.  Een beleid met de speerpunten: inzet van de hernieuwbare energiebronnen zon en wind en energiebesparing. Wind op zee is na wind op land de meest economische manier om op een schone manier elektriciteit op te wekken. Dat gebeurt met grote windturbineparken met honderden windturbines op zee die kunnen worden gezien als grote elektriciteitscentrales.

Belangrijke rol voor windenergie

Europa ‘s offshore windenergie potentieel is enorm en is in staat om zeven keer aan de Europese vraag aan elektriciteit te voldoen. Op zee is veel wind en ruimte. De Europese Commissie wil dan ook dat ‘wind op zee’ een belangrijke rol gaat spelen in het Europese energiebeleid.

Voordelen op een rij

Windenergie is wereldwijd al jaren de snelst groeiende elektriciteitsbron en heeft een aantal belangrijke voordelen: het is schoon, CO2 vrij, onuitputtelijk en helpt de economie. Windenergie schept daarnaast zinvolle werkgelegenheid voor toeleverende bedrijven tijdens de bouw en de exploitatie. Windenergie biedt ook een stabiele energieprijs.

Korte lijnen

Het zuidelijk gedeelte van de Noordzee is een bijzondere voordelige locatie voor het opwekken van elektriciteit met windenergie. Omdat aan de kusten grote steden liggen waar veel elektriciteit gebruikt wordt, zijn slechts relatief korte kabels noodzakelijk voor het transport van de opgewekte elektriciteit. Een ander voordeel van windenergie op zee is dat het mogelijk is zeer grote windmolens te bouwen en exploiteren. Zo’n 40 kilometer uit de kust zijn ze niet meer zichtbaar vanaf het land.