Exploitatie en Onderhoud

Exploitatie

Na de bouw van een windturbinepark volgt direct de periode van beheer en onderhoud. Niet alleen de windturbines moeten blijven draaien maar ook de fundaties en kabels moeten regelmatig worden geïnspecteerd en eventueel gerepareerd worden om goed te blijven functioneren. Meestal is de leverancier de eerste 5 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de turbines. Na deze garantieperiode kan het onderhoud ook overgedragen worden aan onafhankelijke onderhoudsbedrijven, maar langlopende onderhoudscontracten worden steeds vaker door fabrikanten aangeboden.

De onderhoudssector is volop in ontwikkeling. Het is interessante nieuwe ontwikkeling die voor een lange periode van 20 jaar lokale werkgelegenheid biedt. Een windturbinepark van 1000 MW geeft werk aan ca. 100 man. De O&M sector zal met het aantal windturbineparken meegroeien tot een internationaal interessante markt met een vloot van speciaal ontwikkelde schepen. Men verwacht in Groot Brittannië dat deze sector in 2025 een omzet zal hebben van ruim 2 miljard Euro.

O&M
In de windenergiesector spreekt men over Operations en Maintenance (O&M). Operations omvat alle activiteiten met betrekking tot het draaiende houden van de installaties op zee zoals het bedrijven en bewaken (monitoren) van een park tot het regelen van alles wat samenhangt met het transport van mensen en materialen van en naar de offshore installaties. Belangrijk is ook de conditie monitoring van de gehele installatie het geeft de broodnodige informatie over de toestand van verschillende onderdelen waarmee het onderhoud wordt gepland. Onder operations vallen ook administratie en back office taken.

IMG_0145

Onderhoud
Onderhoud kan worden onderverdeeld in gepland en ongepland onderhoud. Bij gepland, meestal preventief onderhoud worden proactief reparaties uitgevoerd die to storingen kunnen leiden of worden er slijtagegevoelige onderdelen vervangen op basis van routine-inspecties of informatie van de conditie-monitoring-systemen. Routineonderzoeken en inspecties worden uitgevoerd om preventief onderhoud te plannen. Ongepland onderhoud zijn de reparaties die op basis van storingsmeldingen zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. De toegankelijkheid van de windturbine is daarbij cruciaal. Veiligheid voor het personeel staat boven alles en men kan door weersomstandigheden niet altijd bij de windturbine komen.

Om de reisafstand zo kort mogelijk te houden worden relatief kleine havens gebruikt als uitvalbasis voor het onderhoud zo dicht mogelijk bij de windturbineparken. Zo heeft men in Wells-next-the-Sea een kleine haven aangelegd met drijvende stijgers, voor het onderhoud van ‘Sheringham Shoal’.

Helikopters worden ingezet bij operaties die om economische redenen belangrijk zijn zoals het overbrengen van specialistisch onderhoudspersoneel naar transformatorstations of het oplossen van problemen die grote financiële gevolgen hebben.

Onderhoudscampagnes worden meestal met grotere schepen uitgevoerd en zijn nodig wanneer dezelfde problemen zich in meerdere installaties voordoen, zoals problemen met generatoren of tandwielkasten die in serie moeten worden uitgewisseld. Problemen met de verbinding tussen de monopaal en het transitiestuk zijn bij verschillende projecten ook met onderhoudsacties aangepakt.

Belangrijk is dat de windturbines altijd beschikbaar zijn om elektriciteit te produceren.

Naarmate windturbines en de projecten groter worden en verder uit de kust worden gebouwd, zullen ook de onderhoudsstrategieën veranderen. Bij de grote windturbineparken worden nu ook accommodaties gebouwd voor onderhoudsploegen. Naast de kleine werkboten die technisch personeel naar de turbines transporteren, de zogenaamde ‘crew transfer vessels’, worden ook grotere schepen ontwikkeld. Deze schepen zijn bedoeld om langere tijd met een grote onderhoudsploeg op zee te verblijven. Het ontwerp van deze schepen is gericht op comfort van zo’n 40 personen en een veilige toegang tot de windturbines zoals het ‘walk to work’-principe zoals met een Ampelmann loopbrug, die de bewegingen van het schip compenseert. Dit leidt tot een hogere inzetbaarheid van personeel en efficiënte offshore onderhoudsuren.