Offshore Windenergie en Ecologie

Hoewel het opwekken van elektriciteit met windmolens schoon en duurzaam is heeft het bouwen van windmolens op zee wel gevolgen voor het natuurlijke milieu. Schattingen van de Europese Windenergie associatie, EWEA, zal er in 2020 tussen de 20 GW en 40 GW aan offshore windenergie  vermogen in de Noordzee en Oostzee staan.

Het bouwen en onderhouden van windturbines op zee is veel complexer dan op land. Er is niets in die woestenij van water. Alles moet worden aangelegd zoals fundaties voor de windturbines, kabels en transformatorstations.

Vanuit een ecologisch standpunt, ondiepe wateren zijn meestal plaatsen met een hoge ecologische waarde en zijn belangrijke leefgebieden voor de fokkerij, rust-en trekkende zeevogels. Sluiten participatie en een goede communicatie tussen de landen die betrokken zijn bij de nieuwe ontwikkelingen is essentieel om de milieueffecten te verminderen van verschillende windmolenparken in hetzelfde gebied. Er is veel kennis verworven door ecologisch onderzoek voor de windturbineparken in Denemarken, Duitsland, België en Engeland. Het onderzoek werd verricht voor dat de eerste paal de zeebodem inging en tijdens de exploitatie van de windturbineparken.Uit al die onderzoeken blijkt dat windturbines nauwelijks negatieve effecten hebben op het natuurlijke leven op zee, zowel boven (vogels) als onder water (vissen en zeezoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden). Er zijn sommige vogelsoorten die de windturbines mijden. Windturbineparken vormen een nieuw natuurlijk leefgebied voor bodemdieren zoals mosselen, anemonen en krabben. ‘Voor vissen en zeezoogdieren is het zelfs een oase van rust in een relatief druk kustgebied’, aldus onderzoeker prof. Han Lindeboom van IMARES, onderdeel van Wageningen UR.IMARES en Bureau Waardenburg richtte zich op de ecologische effecten op korte termijn van een windmolenpark in de Noordzee. Daarvoor onderzochten zij de effecten van het Offshore Windmolenpark bij Egmond aan Zee (OWEZ) op bodemdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren. Hun bevindingen na twee jaar onderzoek zijn online gepubliceerd op de website Environmental Research Letters online.

Bekijk ook de leuke brochure over het ecologisch onderzoek op: https://www.noordzeeloket.nl/ihm/Images/Shortlist%20Effecten%20wind%20op%20zee%20Samenvattingen%2015%20september%202011_tcm25-5106.pdf