Offshore Windenergie

De Nederlandse regering heeft als doelstelling vastgelegd in 2020, 14% van de Nederlandse energiebehoefte duurzaam op te wekken. De Noordzee is bij uitstek geschikt om daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. Er is voldoende wind en ruimte om zelfs onze gehele elektriciteitsbehoefte op te wekken. Het is snel te realiseren en levert een aanzienlijke bijdrage aan het reduceren van CO2 uitstoot. Daarnaast zijn er nog veel ander voordelen zoals het sparen van waardevolle grondstoffen en vreemde valuta en het creëren van werkgelegenheid.

Met het bouwen van grote windturbineparken van 500 tot 1000 MW op de Noordzee staan we voor een grote uitdaging. Het is een nieuwe technologie waar nog heel veel onderzocht, bedacht en ontwikkeld moet worden. En we hebben nog haast ook, want we moeten voldoen aan Europees gemaakte afspraken. Ook al beseft de huidige regering het niet, maar we hebben offshore windenergie hard nodig.

We moeten nu aan de slag om dat voor elkaar te krijgen, want er zijn lange voorbereidingstijden. Er komt heel wat kijken om ruim duizend windturbines van 5 MW en meer op zee te bouwen en draaiende te houden. De Noordzee is een groot natuurgebied. Voor de mens is het een woestijn van water, altijd in beweging. Je wordt er zeeziek. Het kan er ook spoken. De Noordzee sloopt alles met hoge golven, harde wind en zout water. Juist in die omgeving moeten duizenden windturbines worden gebouwd. Die ambitie stelt hele hoge eisen aan mens, materiaal en materieel.

Alles moet naar zee worden getransporteerd, geïnstalleerd en vervolgens 20 jaar liefst zonder al te veel toezicht probleemloos werken. Zoiets is nog nooit eerder vertoond. Daar zijn veel mensen voor nodig met kennis en handen, gespecialiseerde schepen en veel materiaal. Deze ambitie kan alleen worden waargemaakt met een stimulerend, stabiel en vooruitziend overheidsbeleid. We hebben een sterke offshore-industrie en een goede kennispositie op het gebied van windenergie met de TU-Delft, ECN, IMArEs, TNO, de Universiteit van Twente en MArIN. We kunnen niet alleen onze eigen plannen realiseren maar ook een grote rol spelen in buitenlandse projecten.

Veel informatie over de constructie en onderhoud van windturbineparken op zee is te zien in het boek dat ik in 2015 heb gepubliceerd: ‘Offshore Wind, Clean Energy from the Sea‘.