Zonne Energie

Zonnepanelen wekken elektriciteit op die in de meeste gevallen wordt teruggeleverd aan het openbare lichtnet. Zonne-energie is zonder twijfel de duurzame energieoptie met het grootste potentieel op de langere termijn. Dat geldt voor de gehele wereld.
Zonnecel-panelen op daken en in het landschap zullen een normaal beeld worden. In 2020 zal er op zo’n 25% van de daken van gebouwen zonne-energiesysteem te zien zijn. In 2030 zal dat meer dan de helft zijn.

Zonne-energie kan op heel veel plaatsen worden toegepast en kent geen draaiende onderdelen zoals windenergie. Daardoor zullen zonne-cellen uiteindelijk de grote winnaar worden.
Momenteel zijn de meeste zonnepanelen op woningen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Het systeem levert stroom aan het net als de panelen meer elektriciteit leveren dan er wordt gebruikt. Door slimme elektriciteitsnetten (smart grids) zal de opgewekte elektriciteit zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

In de jaren tachtig werden de eerste Zonnecellen op woningen gelegd. Naar de besluitvorming en acceptatie van de zonne-energiesystemen op daken van woningen en geluidsschermen werd onderzoek gedaan. Niet-technische aspecten zijn zeer belangrijk voor het succes van de introductie van deze technologie.
Ervaringen en kennis van zonne-energie projecten worden ingezet bij de dienstverlening van CWC.