Rurale Elektrificatie

Voor afgelegen dorpen in Afrika is het aanleggen van een elektriciteitsnet te duur en worden vaak kleine zonne-energiesystemen gebruikt voor de elektriciteitsvoorziening. Door onderzoek en ontwikkelingsprojecten van duurzame energie in West- en Zuid-Afrika werd veel ervaring opgedaan met zowel de technische als de organisatorische en commerciële aspecten van de zonne-energie projecten. Voor banken en subsidie verlenende instanties werden adviezen op dit gebied uitgebracht.