Energie in de gebouwde omgeving

In 1978 werd ik gevraagd bij de Interfacultaire Vakgroep Milieukunde het duurzame  energieonderzoek op te zetten. Naast windenergie was energiebesparing in de sociale woningbouw het  focuspunt. Huurwoningen waren het ondergeschoven kind en we deden onderzoek hoe energiebesparende maatregelen konden worden uitgevoerd in combinatie met grootschalige renovatie in de sociale woningbouw. Het moest leiden tot lagere huren. Wim Gilijamse leidde dit onderzoek.

Het onderzoek groeide uit tot duurzaam bouwen en energie in de gebouwde omgeving. We deden ook onderzoek naar de rol van bewoners als het gaat om hun energiegebruik en acceptatie van zon- en windenergie. Bij de eerste proefprojecten met Photovoltaïsche zonnepanelen voor het omzetten van zonne-straling in elektriciteit (Heerhugowaard) deden wij onderzoek naar de acceptatie door bewoners.

Gebouwen steeds energiezuiniger maken en het opwekken van energie in de gebouwde omgeving is van groot belang voor de overgang naar een duurzame toekomst. In 2020 moet elk nieuw gebouw een netto-energiegebruik van 0 hebben. Elk gebouw moet goed geïsoleerd zijn en efficiënt gebruik maken van duurzame energie. Daar is technologie voor nodig maar ook veranderingen in gedrag en levenswijze.
Niet technische aspecten spelen een grote rol bij de introductie van duurzame energie in de gebouwde omgeving.