Algemene voorwaarden

Algemene verkoop voorwaarden voor (online) tickets van het  mini symposium Offshore Wind.

1. Kaarten worden niet terug genomen en zijn niet voor contant geld inwisselbaar.
2. Uitsluitend toegang op vertoon van de bevestigingsemail voorzien van uniek nummer
3. Minimale leeftijd van 16 jaar
4. Bij online bestelling van tickets voor het mini symposium Offshore Wind wordt uw e-mailadres in onze en de database van OTickets opgenomen. Wij gebruiken dit e-mailadres uitsluitend voor het versturen van aankondigingen en de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden.
5. Vragen en/of onduidelijkheden over tickets kunnen uitsluitend per mail via chris@chriswestraconsulting.nl worden gecommuniceerd.
6. Het doorverkopen van kaarten is enkel toegestaan tegen de vastgestelde prijs en administratiekosten. Bij vermoeden van handel in kaarten met een winstdoelstelling worden de kaarten geblokkeerd. Melding van illegale handel kunt u doen via chris@chriswestraconsulting.nl
7. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Chris Westra BV het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
8. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Chris Westra BV wordt geannuleerd, zal Chris Westra BV uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het ticket, ongeacht welke prijs de klant voor het ticket heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen drie weken na de geannuleerde datum plaats door terug storting op de rekening waar de tickets mee aangekocht zijn na overleg door de klant van een geldig en onbeschadigd ticket voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.