Boek energietransitie grote windmolens Noordzee O&M offshore windenergie offshore wind energy offshore windenergie ontwikkelingen windenergie overzicht windenergie op zee windenergie op zee

Recensie van het boek: “Zet ze maar op zee,…..) voor de Nederlandse Bibliotheken (NBD Biblion)

betreft het boek:

Westra, Chris / Zet ze maar op zee : Hollandse nieuwe energie – EAN 9789082300413

datum 16 februari 2022

ScottishPower’s West of Duddon sands off shore wind farm site.
Pic by Chris James 29/14

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Zet ze maar op zee : Hollandse nieuwe energie / Chris Westra ; redactie Ernst van Zuijlen. – [Amsterdam] : Chris Westra Consulting BV, [2021]. – 272 pagina’s : illustraties ; 28 cm.
Dit boek is een ode aan het opwekken van windenergie op zee en de inspanningen van bedrijven en onderzoeksinstituten om Nederland op dit onderwerp nog beter op de kaart te zetten. Het boek – op ruim formaat – is een lust voor het oog door de vele kleurenillustraties (foto’s, schema’s). Een voor een breed publiek gemakkelijk leesbaar naslagwerk over de huidige stand van zaken en plannen over windenergie op zee. Het boek begint met een overzicht van al gerealiseerde windturbineparken overal ter wereld. Dan een uitleg over wat er bij de ontwikkeling van een windturbinepark zoal komt kijken. Vervolgens wordt in eenvoudige taal de techniek (fabricage, assemblage, transport, bouw, installatie en onderhoud) beschreven. Het wordt nog concreter in een verhaal over het Gemini-windpark dat ten noorden van de Waddeneilanden ligt. Verder een inkijk in de vele plannen voor nieuwe windturbineparken op de Noordzee en daarbuiten. Jammer dat in een nawoord in dit mooie feitenboek plots een standpunt over kernenergie opduikt én dat het boek de ogen van een corrector lijkt te zijn misgelopen. Toch een boeiende aanrader.

Recensent: C.M. Manni Bestelnummer: 2021431976 groet,

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156

Reactie van de schrijver op deze recensie (Chris Westra):
Al in de inleiding schrijf ik dat kernenergie een van de “drivers” was voor mij om me te richten op hernieuwbare energie:

De oliecrisis van 1973 was een uitgelezen gelegenheid om de pers te tonen dat je ook met wind elektriciteit kon opwekken, veel eenvoudiger dan met kernenergie. Uit Amerika was de discussie over kernenergie overgewaaid. Ik raakte ervan overtuigd dat de hernieuwbare energiebronnen zon en wind een betere toekomst hadden dan kolen of kernenergie.

Het is dus niet zo onlogisch om daar bij het nawoord op terug te komen. Het woord “kernenergie” komt 14 keer in het boek voor.

 

Over de auteur

Chris