windenergie op zee

Conferentie (Webinar) over kunstmatige energie-eilanden in de Noordzee

Op 7 en 8 april 2021 wordt de Internationale Conferentie (Webinar) over Multifunctionele energie-eilanden georganiseerd door We@Sea en OSF (Offshore Service Facilities). Aan de orde komen:

  • De noodzaak en voordelen van kunstmatige energie-eilanden voor de energietransitie en meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee.
  • Offshore groene waterstofproductie als belangrijk onderdeel van de energietransitie.
  • Bedreigingen en kansen voor de natuur.
  • Legale aspecten: eigendom van onroerend goed, aanbesteding, (internationale) wet en regelgeving.
  • Gebruikers (functies) van een eiland, logistiek en synergieën.
  • Conclusies: volgende stappen; demonstratie project, opstarten van engineering, voorbereiding en verdere R&D en een goede business case doormiddel van meervoudig gebruik.
Een ontwerp van een energie-eiland door Royal HaskoningDHV, met elektrische infrastructuur, waterstoffabriek, accommodatie voor onderhoudspersoneel, haven en steunpunt voor onderhoud windturbineparken, datacentra, faciliteiten voor zeewier productie. (zie hier voor een video)

“De eerste stappen naar realisatie”

Multifunctionele eilanden.
Windenergie op zee gaat een grote rol spelen in onze toekomstige CO2-vrij energiesysteem. Met het groeiende aantal windturbineparken op de Noordzee komt de vraag naar voren: hoe kunnen we al die energie aan de wal en in het energiesysteem krijgen. Kunstmatige eilanden met daarop elektrische infrastructuur, waterstoffabrieken en andere faciliteiten voor activiteiten zoals de bewerking van zeewier kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat blijkt uit vele verkenningen en studies, onder andere van engineering- en adviesbureau Royal HaskoningDHV, Witteveen en Bos, Blix, Van Oord, Boskalis, Nouryon en kennisinstituten Marin, Deltares en TNO.

Tijdens de conferentie willen we de eerste stappen zetten naar realisatie van een eiland. Het doel is om duidelijkheid te krijgen over de noodzakelijke studies en stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling en realisatie van een demonstratie / pilootproject.

De mogelijke functies op een multi functioneel energie-eiland

Opzet van het programma:

Day 10Conference welcome
April 7,
Morning
Ernst van Zuijlen, OSF
1Keynote Session; setting the scene
Chris Westra, we@seaThe necessity and benefits of artificial energy islands: hubs for the energy transition and multiple use of space
2Concepts and design 
Ronald Stive, RHDHVTechnically the construction of an island is not a problem; innovation is possible; breakwater and floating / hybrid / emporary solution; limits because of waterdepth
3Electricity
Martijn Duvoort, DNVGLChallenges for offshore energy production, converison and transport; interconnetion; Islands can be cheaper than jackets
4The role of Hydrogen
Rene Peters , TNOHydrogen as essential part of energy transition; offshore production, storage, processing, compression; challenges and benefits; reuse of infrastructure
Day 25Ecological aspects
April 8,
Afternoon
Han Lindenboom, NIOZThreats and opportunities for nature;  building with/ for nature
6Legal aspects
Weero Koster, AeolianNorthsea; EEZ; ownership of property; permitting; tendering; PPS; policy; International aspects UNCLOS; safety
7Co-use and sharing
Erik Zigterman, RHDHVWho can benefit of an island; how to optimally use the space; logistics; synergies
8Conclusions & Pilot approach
Bob Meijer, TKI WoZConclusion: next steps; demonstration; pilot; Public Private Partnership; opportunity for energy transition Dutch civil engineering sector; lets start preparing a pilot: start up engineering, preparation and further R&D; good business case; multiple use

Over de auteur

Chris