offshore windenergie windenergie windenergie op zee

“We gaan beginnen”; de systematische ontwikkeling van windenergie van Nederland op de Noordzee.

Met het plaatsen van het hoogspanningsstation op de jacket-fundering in het windenergie-gebied “Borssele op zee” is een start gemaakt met de infrastructuur die nodig is om windturbines die komende jaren langs de Nederlandse kust gebouwd gaan worden aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet. De netbeheerder in Nederland en in Noord Duitsland TenneT is ook verantwoordelijk voor de aansluiting van de windturbineparken op zee en heeft het offshore hoogspanningsstation (OHVS) “Borssele Alpha” gereed voor de aansluiting van windturbines.

Het transformatorstation op weg naar zee

Het transformatorstation werd gebouwd op de werf van HSM offshore in Schiedam en op 10 mei (2019) op een grote platte “bak” naar de bouwlocatie voor de kust van Zeeland gevaren en op de eerder geplaatste de fundering gezet.
TenneT zal voor de komende windturbineparken identieke stations bouwen zodat de kosten laag blijven. Het zijn voorlopig de grootste wisselstroom-transformatorstations.

Dit is het principe hoe de windturbines door TenneT worden aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet. De elektriciteit van de windmolens wordt via de (rode) kabels naar het transformatorstation geleid, waar de spanning naar 66 Kilovolt wordt getransformeerd en via een grote (groen) kabels naar het land gebracht. (bron:TenneT)

Borssele Alpha en Beta zijn de eerste grote windturbineparken die worden aangelegd in het kader van het Nationaal Energieakkoord. Borssele Alpha wordt door het energiebedrijf Orsted in 2019 gebouwd. Naar verwachting zal het tweede project in 2020 gebouwd worden. Tegen 2023 zullen er meer dan 500 windturbines op de Noordzee draaien, bij elkaar zo’n 3.500 MW, wat vergelijkbaar is met drie grote elektriciteit-centrales.

Een totaalbeeld van een transformatorstation op zee zoals die langs de Noordzeekust zullen worden gebouwd om het transport met weinig verlies naar land mogelijk te maken. bron: TenneT

Over de auteur

Chris