O&M offshore windenergie offshore grid offshore wind offshore windenergie ontwikkelingen windenergie windenergie windenergie op zee windenergie op zee

Een kunstmatig eiland op de Noordzee: een unieke kans voor Nederland !

Geschreven door Chris

Het bedrijf Offshore Service Facilities (OSF) ontwikkelt voor eigen geld en risico een kunstmatig en multifunctioneel eiland voor de exploitatie van windenergie op zee ter ondersteuning van een succesvolle energietransitie: een icoon van innovatie, duurzaamheid, waterbouwkunde en natuurversterking. De risico’s worden gedragen door een sterk privaat consortium met een brede ervaring in zowel de offshore wind sector als landaanwinningsprojecten. OSF vraagt de overheid de gelegenheid, ruimte en medewerking om dit plan verder te ontwikkelen.

het plan

OSF heeft een sterk consortium gevormd waaraan gerenommeerde partijen als Royal HaskoningDHV, Van Oord, Boskalis en Nouryon hun steun verlenen. Samen met onderzoekspartners als Marin, Deltares en TNO wordt de technische, ecologische en financiële haalbaarheid van een multifunctioneel eiland 100 km uit de kust bij IJmuiden onderzocht. Een geweldige kans om een relatief klein, eerste energie-eiland in de Noordzee te ontwikkelen om waardevolle kennis op te doen voor toekomstige eilanden, zoals het Noordzee Wind Power Hub-initiatief van TenneT NL voor een groot eiland aan de Doggersbank. De bouw van het eiland kan worden gerealiseerd binnen de voorgestelde tijdspaden van de ontwikkeling van windenergie op zee. Belangrijk is om snel te beginnen! Voor meer informatie zie www.offshoreservicefacilities.nl

Bekijk deze video voor een animatie van het eiland.

waarom een eiland ?

We gaan grote stappen zetten in de energiewinning op de Noordzee. De komende jaren gaan windturbineparken langs de kust gebouwd worden die een grote bijdrage gaan leveren aan onze duurzame energie voorziening. In 2027 gaan we verder op zee windmolens plaatsen op een locatie ca. 100 km uit de kust bij IJmuiden, IJmuiden-Ver (IJver) genoemd. Een locatie waar je komt na uren varen en nadat je drukke scheepvaartroutes bent over gestoken. De opgewekte elektriciteit zal dan met een gelijkstroom verbinding naar het landelijke elektriciteitsnet worden getransporteerd. Voor de bouw, exploitatie en onderhoud van de windturbines en de benodigde elektrische installaties is een kunstmatig eiland een slim idee. In Nederland is de expertise en innovatiekracht aanwezig om zo’n multi functioneel eiland te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren. Dat wordt onderschreven door de directeur van het ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV Erik Oostwegel in Cobouw het weekblad voor de bouw. Lees zijn opiniestuk hier.

doel

Versnellen van de energietransitie en de ontwikkeling van grootschalige windenergie op Noordzee door de ontwikkeling van multifunctionele service-eilanden op de Noordzee in een privaat publieke samenwerking en met relevante partijen.

hoe

Met input van relevante partijen is gestart met het vergunningen traject voor een pilot eiland “IJmuiden-Ver” ca. 100 km uit de kust van IJmuiden door een kennisgeving voor de bouw neer te leggen bij Rijkswaterstaat van Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. OSF brengt kennis bijeen die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, exploitatie van het eiland en voor alle functies van het eiland.
Dit doen we door relevante partijen te betrekken die input leveren en of partner zijn in de ontwikkeling en realisatie van het service eiland.

Concept design van het service eiland van OSF, met waterstof fabriek en conversiestation voor gelijkstroomverbinding met vaste land en aandacht voor de ontwikkeling van de natuur.

Vele activiteiten op het eiland zoals een waterstoffabriek voor het omzetten van elektriciteit naar waterstof.

waterstoffabriek in Eemshaven (foto: Gasunie)

Een duurzaam modulair hotel (accommodatie) draaiend op 100% zon en windenergie (CO2 vrij). Met 200 kamers, auditorium, fitness- en ontspannningsruimten, vergaderruimte, ziekenboeg en restaurant.

Modulair opgebouwd hotel
De haven van Amsterdam speelt een rol in onderhoud en conversie van installatieschepen voor offshore wind.

Voor een slimme inrichting en exploitatie van de haven en haventerrein, wordt kennis ingebracht van havenbedrijven met een betrokkenheid bij de ontwikkelingen van wind op zee.

veerboot

Voor bootverbinding tussen het eiland en de haven van IJmuiden heeft Damen een elektrisch schip ontwikkeld.

Het eiland moet een icoon worden van de Nederlandse innovatiekracht en leiderschap op het gebied van duurzame waterbouw, en de exploitatie van offshore windenergie in al zijn facetten. Gebouwd op de kennis en ervaring die is opgedaan van de stichting HEDEN (HavenEiland Duurzame Energie Noordzee), in de periode 2008-2012. Toen werd met kennis en ervaring van Flyland (“Schiphol op zee”) een scenario ontwikkeld voor drie eilanden voor de ontwikkeling van windenergie op zee. In die periode werden voor de drie locaties, IJmuiden-ver, Doggersbank en boven Schiermonnikoog een MER-startnotities ingediend bij het ministerie van VROM (Rijkswaterstaat, directie Noordzee) en compleet verklaard. Door minister Maria van der Hoeven werd 1 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidstudie. De ontwikkeling werd niet doorgezet in verband met het vallen van het kabinet Balkende 4 en het ontbreken van draagvlak.
In 2016 kwamen ideeën in verband met de aanpak en ontwikkeling van offshore windenergie eilanden opnieuw in de belangstelling. Met eilanden op zee in een private publieke samenwerking kan Nederland een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en exploitatie van een Europees elektrisch netwerk op de Noordzee. Dit is ook het doel van de samenwerkingovereenkomst met buitenlandse partijen van Tennet voor een eiland op de Doggersbank.

tot slot

Er zijn inmiddels verschillende ontwerpen gemaakt voor eilanden en de hoofdvorm komt in alle gevallen dichtbij elkaar. Wij, Nederlandse industrie kunnen het eiland realiseren. De uitdaging zit in de constructie met respect voor de natuur en onderhoud….

Het onderwaterleven bij een kunstmatig eiland. (tekening Royal HaskoningDHV.

Over de auteur

Chris