energietransitie ontwikkelingen windenergie participatie windenergie op land Zienswijze

Stakeholderdialoog Duurzame Energie: oude wijn in nieuwe vaten !

Geschreven door Chris

46 jaar in de energietransitie

Mijn moeder zei vaak: “Als je maar lang genoeg wacht komt alles weer terug”. Daar moest ik aan denken toen ik in de nieuwsbrief van Pondera een verslag las van de nationale stakeholderdialoog Duurzame Energie, die 17 april 2018 gehouden werd. Het doel van deze “dialoog” moet leiden tot het beter begrijpen van elkaars belangen en standpunten in de energietransitie. In 1972 bouwde ik mijn eerste windmolentje aan de hand van een boekje uit de tweede wereldoorlog om te laten zien dat je ook met wind elektriciteit kon opwekken en in een accu kon opslaan. Allemaal heel  primitief, maar het ging erom om te laten zien dat je met wind schone energie kon opwekken en geen kolen of kernenergie nodig had.

Er was ook nog een andere weg. Die weg, de weg van schone energie ben ik trouw gebleven.
In 1973 kregen we te maken met een beperkte olie toevoer uit het Midden-Oosten en we ontdekten hoe afhankelijk we waren van de oliesjeiks voor onze energievoorziening ! Alle reden om aan de pers te tonen dat er ook andere manieren waren om elektriciteit op te wekken. In mijn huis op de Spaarndammerdijk in Amsterdam voorzag ik mijn huis met 12-volts verlichting met behulp van autolampjes en ontving de pers om te laten zien dat het ook zo kon.
Mijn hele huiskamer zat vol met de schrijvende pers en Roel van Duijn leidde deze “persconferentie”. Van Duijn was actievoerder, politicus en wethouder voor de PPR in Amsterdam. Hij gaf onder andere de aanzet tot de toepassing van duurzame energiebronnen. Ik vertelde over mijn droom van de nieuwe energiebron: Windenergie en Luud Schimmelpennink sloot aan door te vertellen dat ook zijn witkar  op windenergie zou kunnen rijden. De pers luisterde en publiceerde. De Witkar was een elektrisch aangedreven driewielig voertuig, dat door abonnees kon worden geleend. Het maakte op 24 mei 1968 zijn eerste rit. In 2018, 46 jaar later ben ik nog steeds met winderige bezig en heb eindelijk de wind mee.
Windenergie is niet gek meer. Het is een technisch hoogstandje. Nog nooit bouwde de mensheid zulke grote draaiende machines en windenergie is samen met zonne-energie de toekomst. Luud Schimmelpennink wordt nu (50 jaar witkar) gezien als grondlegger van de “sharing mobility”. Of te wel deel een auto met anderen!!

Witkarren van Luud Schimmelpennink op het station Amstelveld. Foto: Nikon Club Nederland.

Ik ben al 46 jaar met de energietransitie bezig en de ideeën voor een schone energievoorziening worden nu massaal en wereldwijd omarmd. Eindelijk ! En wat is nieuw ? een stakeholderdialoog Duurzame Energie !!! Elkaars elkaars belangen en standpunten in de energietransitie beter leren begrijpen. Idealisme een schone toekomst en geld verdienen zijn niet met elkaar in balans.

Op de nationale stakeholderdialoog  die onlangs door de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) samen met Pondera Consult werd georganiseerd kwamen stakeholders bijeen om elkaars belangen en standpunten in de energietransitie beter te leren kennen. Na een aantal lezingen en discussies werd de ‘Tygron Serious Game’ gespeeld, een interactief spel waarbij de energietransitie in Oosterwolde inzichtelijk werd gemaakt. De deelnemers verplaatsen zich tijdens de game in de rol van ambtenaar, ontwikkelaar of inwoner. In de jaren zeventig heten dat een rollenspel. Je kwam erachter dat je als inwoner maar weinig te zeggen hebt en de locale politici zich meestal laten leiden door economische argumenten van de initiatiefnemer die zegt allerlei mooi doelen voor ons allen zoals het milieu en klimaat zegt na te streven. De projectontwikkelaars proberen de aaibaarheid van hun project door “participatie” zo groot mogelijk te maken. Daarbij voelen de initiatiefnemers ze zich vaak gesteund door de overheden die door de hoge ambities grote stappen willen maken.

Die grote stappen kan je alleen halen als je voldoende vertrouwen weet te winnen bij omwonenden en andere stakeholders, door helder te zijn over de doelstellingen wie er wat aan verdiend en hoeveel en zoveel mogelijk partijen meegenomen worden en de mogelijkheid geven werkelijk te financieel te participeren.
Wees duidelijk in de wat men kan verwachten en hoe men mee kan doen. In het komend jaar zullen op verschillende plaatsen in Nederland dialoogsessies worden gehouden. Hopelijk leert men daarvan en wordt de toekomstige energievoorziening democratisch en raken meer mensen echt betrokken bij de belangrijke opdracht om te komen tot een betrouwbare en betaalbare schone energievoorziening.

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur

Chris