windenergie op zee

Sponsors gezocht voor het nieuwe boek: Zet ze maar op Zee !

Geschreven door Chris

Na het succes van het boek “Offshore Wind” (december 2014) is het tijd voor een nieuw rijk geïllustreerd boek:


Zet ze maar op zee
Hollandse nieuwe energie.

Het boek is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek en zal
voor een aantrekkelijke prijs € 19,95 bij elke boekhandel verkrijgbaar zijn.
Het straalt de Nederlandse kennis, kunde en innovatiekracht uit,
op het gebied van windenergie op zee. 
In het boek worden activiteiten van bedrijven en organisaties getoond en beschreven.
Hollands glorie !
Daarom wordt het boek ook in het Engels vertaald en zal dan de titel krijgen:

“ Offshore Wind Power, how the Dutch do it”

Zo kan het boek ook gebruikt worden als relatiegeschenk.

In het boek is plaats voor bedrijven die zich willen profileren. 
Wij bieden diverse mogelijkheden voor sponsoring voor bedrijven die zichtbaar willen maken.
De uitgave van beide boeken is niet mogelijk zonder sponsors !

INHOUD

Voorwoord, Inleiding

Hoofdstuk 1: Windenergie op zee in Nederland

• Waarom?, wat doet de overheid, kosten, acceptatie

Hoofdstuk 2: De ontwikkeling en bouw van een windturbinepark

• Een beeldstrip met toelichtende tekst

Hoofdstuk 3: Mogelijkheden en grenzen

• Natuur en milieu, wind en golven, financiering…

Hoofdstuk 4: De techniek

• Over funderingen, turbines, transformatorstations, schepen, onderhoud

• Onderzoek, trends en ontwikkelingen

Hoofdstuk 5: BProjecten in Nederland

• Gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde projecten

Hoofdstuk 6: Betrokken bedrijven en organisaties (sponsors)

• Door het hele boek interviews met betrokken personen.

Over de auteur

Chris