offshore wind offshore wind energy offshore windenergie ontwikkelingen windenergie Zienswijze

Windenergie op zee: Let op uw zaak !

Windenergie op zee: Let op uw zaak !

(Foto: Beatrice offshore wind farm)

Offshore Olie- en gas-activiteiten combineren met offshore Wind op zee ? (foto: offshore Wind farm Beatrice).

Het gaat goed met de ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland. Tot 2023 wordt conform het energieakkoord, langs de kust 3450 MW aan windvermogen gebouwd. Maar wat gaat er daarna gebeuren?

Onlangs heeft de minister de beleidsvisie tot 2050 van het kabinet vastgelegd in de Energieagenda 2023. Dit wordt nu door de ambtenaren uitgewerkt in een routekaart voor de uitrol van windenergie op zee in de periode 2023 – 2030, met een doorkijk naar 2050.
Ook na de verkiezingen in maart zal er voldoende steun blijven voor de verdere bouw van Nederlandse windmolenparken op de Noordzee.
De al eerder aangewezen windenergiegebieden IJmuiden Ver en het gebied boven de Waddeneilanden zullen in een gelijkmatig tempo van minimaal 1 Gigawatt (GW) per jaar worden benut. Het Rijk heeft de regie bij de ruimtelijke besluiten en voorbereidende onderzoeken en TenneT zal verantwoordelijk blijven voor aansluitingen van de turbines aan het landelijk elektriciteitsnet.
De kostprijs van windenergie van zee is door industrialisatie en het inzetten van grotere molens op een niveau gekomen van tussen de 5,45 en 7,27 Eurocent per kWh. Wanneer kostprijsverlaging door innovatie en ervaring verder daalt zou na 2023 weleens geen subsidie meer nodig zijn. Dan wordt het een stuk eenvoudiger de landen met windturbineparken op zee met elkaar te verbinden. De samenwerking binnen de Noordzee-verklaring, die op 6 juni 2016 werd ondertekend wordt dan makkelijker en kan de ontwikkeling versnellen. Dit betekent een verdere kosten-efficiëntie en ruimtelijke inpassing van windenergie op zee, economische groei en veel werkgelegenheid. Daarbij zal ook zeker gekeken worden naar het combineren van functies op de Noordzee waarmee synergie-effecten zijn te behalen. Belangrijk is dat de kosten van windenergie op zee verder worden reduceert en daardoor de maatschappelijke kosten van de energietransitie worden beperkt. Denk daarbij aan natuurontwikkeling, visserij, energieopslag en aquacultuur.

Inmiddels kijkt de olie- en gassector met argus ogen naar deze ontwikkelingen. Deze sector staat voor de uitdaging om de offshore infrastructuur van de Nederlandse olie- en gaswinning te ontmantelen maar zoeken in verband met de torenhoge kosten naar mogelijkheden voor hergebruikt. Het ‘Masterplan Decommissioning and Re-use’ werd vorig jaar november gepresenteerd. In dit plan staat hoe op een veilige, efficiënte en effectieve wijze de offshore infrastructuur van de Nederlandse olie- en gaswinning kan worden ontmanteld. Maar de oliemaatschappijen hebben ook toenadering gezocht tot de windsector en probeert haar nu te verleiden gebruik te maken van haar kennis, kunde en infrastructuur. Dat kan heel gevaarlijk zijn. We moeten zo snel mogelijk af van de fossiele brandstoffen en windenergie heeft de laatste jaren goed laten zien waartoe ze in staat is: 100% schone energie te leveren tegen een redelijke prijs! Er is heel veel geld verdiend in de olie- en gas-wereld en de windindustrie heeft met veel minder geld enorme stappen gemaakt. De offshore olie- en gassector heeft veel geleerd van de “windjongens” zoals het gebruik van eenvoudige monopiles in plaats van dure jackets, schepen met veilige “overstap”-technieken van bewegend schip op vaste molen op zee, zoals de Ampelmann, in plaats van de dure helikopters.

De Nederlandse olie en gas exploratie en productie associatie (NOGEPA) en Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) hebben op 15 juni 2016, tijdens het Gas meets Wind congres een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook TNO, Tennet en Stichting Natuur & Milieu hebben hun handtekening onder deze overeenkomst gezet.
De intentie is gezamenlijk te onderzoeken hoe een duurzaam, veilig en betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem op de Noordzee is te realiseren en tevens het maritieme ecosysteem te versterken. De partijen zien de Noordzee als toekomstige duurzame energietuin van Nederland. Maar de olie- en gaswereld heeft andere belangen. Ze kijken naar hergebruik van Olieplatforms en het uitpersen van de gasvelden op de Noordzee door gebruik te maken van de elektrische infrastructuur die voor de windenergie op zee wordt aangelegd. Fossiele energie en hernieuwbare energie: twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen.
Windenergie op zee let op uw zaak !!!

Amsterdam, 2 april 2017

Over de auteur

Chris