evenement Haven Rotterdam offshore wind offshore wind energy offshore windenergie ontwikkelingen windenergie windenergie windenergie op zee windmolens op zee

Rotterdam Ontwaakt!

Rotterdam Offshore Wind ‘frontrunners in offshore wind’
Geschreven door Chris
Bestuurlijk diner manifest offshore wind Rotterdam 13 juni 2016.

Bestuurlijk diner manifest offshore wind Rotterdam 13 juni 2016.

Op de foto (van links naar rechts): Jim Craig, Chris Westra, Pieter van Oord, Peter van der Linde, Jan Bruggenthijs, Ron Voskuilen, Astrid Kee, Gerard Zwartkruis, Ronald Prins, Allard Castelein, Focko Dorhout Mees, Maarten Struijvenberg, Miranda Janse, Ruben Dijkstra, Aalt Leusink, Harold Linssen, Ron van der Hage, Sander Splinter, Kim Bybjerg en Felix Moonen.

Op de foto (van links naar rechts): Jim Craig, Chris Westra, Pieter van Oord, Peter van der Linde, Jan Bruggenthijs, Ron Voskuilen, Astrid Kee, Gerard Zwartkruis, Ronald Prins, Allard Castelein, Focko Dorhout Mees, Maarten Struijvenberg, Miranda Janse, Ruben Dijkstra, Aalt Leusink, Harold Linssen, Ron van der Hage, Sander Splinter, Kim Bybjerg en Felix Moonen.

Niet alleen containers, olie en kolen, maar ook Windenergie op zee wordt nu door Rotterdamse bedrijven gezien als een van de peilers voor economische activiteiten, dat veel werkgelegenheid op zal leveren.

Rotterdam ontwaakt
Op 14 juni (2016) hebben de CEO’s van vijftien ‘frontrunners in offshore wind’ de ambitie uitgesproken om een leidende rol in de offshore windindustrie te gaan spelen. De samenwerking die onder de naam “Rotterdam Offshore Wind Delta” verder gaat, is gisteravond bekrachtigd door de ondertekening van een manifest.
De ondertekenaars van het manifest zijn: Van Oord, Boskalis, Mammoet, SIF Group, Ampelmann, Falck, STC-Group, Keppel Verolme, Eneco, Marsh, Rabobank, Jules Dock, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners.

Wind op zee breekt door
Ook al staan er veel windmolens op het haventerrein van Rotterdam, als het ging om windmolens op de Noordzee was het havenbedrijf Rotterdam daar allerminst gelukkig mee. Het havenbedrijf heeft vele jaren intensief overleg gevoerd met overheid en de windenergiesector om de veiligheid en belangen van de Rotterdamse haven veilig te stellen. Inmiddels zijn scheepsroutes op de Noordzee verlegd en is er een duidelijkheid overheidsbeleid. Offshore windenergie gaat een belangrijke rol gaan spelen in onze duurzame energievoorziening tot ver in deze eeuw. Men ziet de vele bedrijven in de regio die actief zijn in de wind en kan niet meer om windenergie op zee heen.
Rotterdam: hart van de offshore windindustrie
De meeste Nederlandse bedrijven en kennisinstituten die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen zijn te vinden in de regio Rotterdam. Niet alleen de bouw maar ook de exploitatie en onderhoud van windturbineparken brengen nieuwe economische activiteiten met zich mee.
In de regio Rotterdam zijn bedrijven als van Oord, Royal IHC, Gusto MSC, Heerema, Jumbo, Seaway Heavy Lifting, Vuyk Rotterdam, Keppel Verolme ,Volker Stevin International (VBMS), Ampelmann en kennis-organisaties zoals Deltares, TNO, TU Delft, al actief betrokken bij de ontwikkelingen van windenergie op zee. Een ontwikkeling die een positieve uitwerking heeft op de werkgelegenheid in de regio, en daarmee op de regionale economie. Rotterdam heeft de kans zich te ontwikkelen als de “offshore wind delta” van de wereld en een belangrijke rol te spelen op de internationale markt van offshore windenergie.

Windenergie op zee: groeimarkt
Met de oplevering van Maasvlakte 2 kwamen duizend hectaren nieuwe haventerreinen aan diep water beschikbaar. Dat hier ook ruimte zou zijn voor offshore bedrijven stond niet in de oorspronkelijke plannen van het Havenbedrijf Rotterdam, maar de haven van Rotterdam ziet een groeimarkt in de bouw van offshore windparken en op termijn ook de ontmanteling van deze parken.
Tot 2020 gaat het in Nederland om 3,5 GW aan vermogen, investeringen van 20 miljard euro en ongeveer 15 tot 25 duizend nieuwe banen. De coalitie ziet veel kansen voor Rotterdam, vooral vanwege de goede uitgangspositie bij de bouw, onderhoud, exploitatie en dienstverlening. Mede dankzij de vele bedrijven in de Rotterdamse haven, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van windenergie op zee. De haven biedt daarnaast de juiste faciliteiten; er is genoeg ruimte voor assemblage, bouw en onderhoud, een grote potentiele ‘workforce’ en faciliteiten voor training en onderwijs.

De maakindustrie verleiden
Op Maasvlakte 2 wordt voor de Sif Group en Verbrugge Internationaal, 400 meter diepzeekade aangelegd, met een diepte van -16,50 NAP met de mogelijkheid tot verdere verdieping naar ca. -19 m. NAP. Sif gaat op de Maasvlakte XXL monopalen, voor de fundering voor de windmolens op zee, produceren van 11 meter en meer. De twee bedrijven richten een joint venture op om de logistiek en de productie van de offshore funderingen samen te brengen. In de tweede helft van 2016 verwacht Sif de productie van palen, transition pieces en andere producten te starten en na verwachting is de Offshore Terminal Rotterdam eind 2017 volledig operationeel.
Omdat alle onderdelen van windturbineparken steeds groter worden is transport over de weg niet meer mogelijk. Steeds meer fabrikanten zullen daarom in havens op zoek gaan naar vestigingslocaties. Het is nu de kunst om fabrikanten die op de groeiende Europese markt van de Noordzee afkomen te verleiden zich in de Rotterdamse haven zich te vestigen. Te denken valt aan kabelfabrikanten en windmolenfabrikanten.
Ook ruimte voor innovatieve bedrijven
Rotterdam is ook gastvrij voor innovatieve bedrijven zo is er een testlocatie op de Tweede Maasvlakte ingericht waar proeven worden gedaan met geluidsarme heitechnieken voor monopalen. De “Blue Piling Hamer” is een veelbelovende innovatie die door middel van vallende kolommen water funderingen voor windmolenparken en palen voor olie- en gasplatforms stiller en goedkoper de zeebodem in kan heien.
Ook is onlangs een proefopstelling van de Delftse Offshore Turbine (DOT) gerealiseerd. Een geheel nieuw concept voor een offshore windturbine die in parken water verpompt naar een centraal punt in het park waar de water onder druk via een turbine en generator wordt omgezet in elektriciteit.

DSC02657

Op weg naar position paper
De coalitie gaat de komende periode aan de slag met het opstellen van een position paper om de samenwerking, de ambitie en eerste acties concreet in te vullen. Onderwerpen als beleid en lobby, acquisitie, opleiding en training, innovatie en marketing en branding worden hierin uitgewerkt. Het position paper wordt medio september verwacht.

Over de auteur

Chris