offshore grid offshore wind offshore wind energy ontwikkelingen windenergie windenergie op zee windenergie op zee windmolens op zee

Brexit: “Scheiden doet lijden”, ook voor windenergie op zee!

Geschreven door Chris

Scheiden doet lijden dat zal ook zeker het geval zijn als het gaat om de Brexit ontwikkeling van windenergie op zee. Groot Brittannië is gangmaker als het gaat om Windenergie op zee mede door de afspraken binnen de Europese gemeenschap.
Er werd gewerkt aan een Europese aanpak bij een verdere uitrol van windenergie op zee. De Brexit zal zeker van invloed zijn op de samenwerking maar ook een kans geven aan Nederland om een leidende rol te gaan spelen. Scheiden doet leiden ?voor Nederland? Nederland kan nu ook de lead nemen in de ontwikkeling van windmolens op zee.
Binnen de Europese gemeenschap waren verschillende samenwerkingsverbanden die nu aan waarden zullen verliezen zoals de “North Seas Countries Offshore Grid Initiative (NSCOGI)” Dit is een samenwerking tussen de EU-lid-staten en Noorwegen voor een geïntegreerd offshore-energienet die windmolenparken en andere hernieuwbare energiebronnen moet verbinden. Zo zijn er meer Europese supernetwerk samenwerkingen zoals de in november 2011 getekende “European Grid Verklaring over Elektriciteit Network Development and Nature Conservation.” En wat gaat er gebeuren met Europese investering, de lening van de Europese Investeringsbank van 1,92 miljard Euro voor investeringen aan het Britse National Grid? De eerste berichten spreken over een hogere rente.  Hoe dan ook het zal zeker de grootschalige uitrol van windenergie op de Noordzee en de broodnodige Europese samenwerking er niet gemakkelijker op maken. Het proces van een Liberalisatie van de elektriciteitsmarkt wordt zwaar verstoord.
“We zullen de goede creatieve ideeën van de Britten als het gaat om de bijvoorbeeld de aansluitvoorwaarden van windmolens en zonnecellen, missen” zegt Frans van Hulle. Frans is jarenlang betrokken bij Europese studies en projecten naar de ontwikkelingen van Europese elektriciteitsnetwerken. “De Britten zijn slim, we kunnen nu helaas geen creatieve gemeenschappelijke trucs meer uithalen in Europees verband.” “Maar ze zullen wel de Europese molens nodig blijven hebben.”

De Schotten zijn een drijvende kracht achter de windenergieprojecten en willen graag in de Europese gemeenschap blijven. De Schotten hebben nog niet zo lang geleden gestemd om bij Groot Brittannië te blijven, maar zullen waarschijnlijk een nieuw referendum uitschrijven. Ierland blijft bij Europa en er gaat een Europese grens lopen door dat land.
Hoe dan ook de Brexit zal de ontwikkeling van windenergie op zee niet versnellen.

Figure-1-European-Wind-Energy-Association-EWEA-2030-offshore-grid-vision

Een visie van de Europese Windenergie Associatie, sinds kort heel ironisch omgedoopt tot Wind Europe, voor een Europees elektriciteitsnet voor 2030.

Over de auteur

Chris