windenergie op zee

Windenergie op zee: een kans voor de havens van IJmuiden en Amsterdam

De havens van IJmuiden en Amsterdam (Noordzeekanaalgebied) kunnen een grote rol spelen bij de ontwikkeling van windenergie op zee.  Het Noordzeekanaalgebied biedt veel ruimte heeft een gunstige ligging en kent een sterk netwerk van bedrijven. Volgens het onderzoek van Buck Consultants International (BCI) vormt deze combinatie een sterke positie.

uitreiking BUCK rapport mrt 13

Vrijdag 15 maart 2013 werd het rapport “Inventarisatie supply chain offshore wind” uitgereikt aan Jaap Bond, Gedeputeerde Provincie Noord Holland. Dit gebeurde door Ron Davio, voorzitter van de bedrijvenvereniging AYOP en Rob Verweij, Manager Regiostimulering Kamer van Koophandel. Zij waren ook de opdrachtgevers van het onderzoek.

Ron Davio, voorzitter van AYOP vindt de Amsterdamse havenregio een ideale uitvalsbasis voor aanleg en onderhoud van windparken op de Noordzee door de gunstige ligging ten opzichte van de geplande windparken op de Noordzee. Om deze kansen voor de regio optimaal te kunnen benutten, hebben AYOP en de Kamer van Koophandel, Buck Consultants International (BCI) gevraagd te inventariseren welke bedrijven in de regio actief zijn op het gebied van offshore wind. Door het BCI onderzoek is er een beeld verkregen van de rol die de regio kan spelen bij de ontwikkeling en exploitatie windturbineparken op de Noordzee. Men wil in de komende jaren, meer betrokken bedrijven aantrekken en de onderlinge samenwerking versterken.

_39k4028
Er zijn volgens Rob Verweij veel bedrijven in de regio die een dragende rol kunnen spelen daarbij kunnen spelen. Gedeputeerde Provincie Noord Holland Jaap Bond benadrukt daarbij het belang van samenwerking: “Met een kansrijke regio zoals het Noordzeekanaalgebied, is samenwerking met bedrijven, netwerkorganisaties en kenniscentra in de Offshore windsector onmisbaar om beoogde ambities te halen en plannen te realiseren. De aanwezigheid van een groot kenniscluster en bedrijvennetwerk binnen de provincie Noord-Holland, biedt hier kansrijke gelegenheid toe.”

_39k4048

Er was na het uitreiken van het studie-rapport een geanimeerde paneldiscussie met als speciale gast directeur offshore wind van Nuon/Vattenfall, Remco Boersma, als sleutelfiguur bij de ontwikkeling van het Engelse windturbinepark East Anglia One, dat vanuit IJmuiden goed bereikbaar is.

Over de auteur

Chris