windenergie op zee

James Blyth bouwde in 1887 de eerste windmolen voor het opwekken van elektriciteit

Voor de mensen die roepen dat ik niet de eerste was die een windmolentje bouwde voor het opwekken van elektriciteit.. jullie zijn htelemaal juist!

Ik was zeker niet de eerste die een windmolentje bouwde voor het opwekken van elektriciteit.

In de oorlog zijn er veel mensen geweest die op die manier voor zichzelf elektriciteit opwekten en zo de oorlog zijn doorgekomen. Maar na de oorlog zijn ze allemaal weer “gewoon” overgestapt op elektriciteit afkomstig van kolen- en oliecentrales.

In de jaren 70 van de vorige eeuw is er een beweging op gang gekomen waar ik onderdeel van uitmaakte die geloofde in windenergie als een schone energiebron. Daarbij werd gebruikt gemaakt van de kennis en ervaringen die in ook in de tweede wereldoorlog werd gebruikt, zoals het boekje van Wartena uit de tweede wereldoorlog.

In begin jaren zeventig was ondermeer de energiecrisis een startpunt van een nieuwe ontwikkeling van windenergie, die daarna nooit meer is gestopt en die ons heeft gebracht waar we nu zijn. Aan die ontwikkeling heb ik een steentje mogen bijdragen. Daar ben ik trots op en heb daarom het initiatief genomen om daar eens met elkaar bij stil te staan en feestje te vieren.

 

In het Windwerkboek (1980) dat door 35.000 mensen werd gekocht hebben we naast de techniek ook veel aandacht geschonken waarom we windenergie nodig hebben: Schone energie voor onze kinderen en kleinkinderen! Daar gaat het om en daar staan we even bij stil en en kijken naar veertig jaar windenergie:schone energie om te overleven, niet alleen in moeilijke oorlogsjaren maar voor een duurzame ontwikkeling.

Het gaat er mij dus niet om wie nu precies de eerste windmolen bouwde die elektriciteit opwekte, want dat was Prof James Blyth van Anderson’s College in Glasgow in 1887, maar er in 1972 werd windenergie opgepakt als energiebron voor de toekomst. Een ontwikkeling die nu 40 jaar aan de gang is.

Ik vind dat we dat mogen vieren!

Chris Westra

P.S. Voor de fijnproevers: in de literatuur wordt vaak de Amerikaan Brush genoemd als eerste die een molen bouwde voor het opwekken van elektriciteit. (het lijkt de boekdrukkunst wel!)

In de wikipedia staat te lezen:

Brush was één van de eerste technici die windenergie gebruikte om elektriciteit op te wekken. In 1888 bouwde hij in zijn vijf acre grote achtertuin een enorme, volautomatische windmolen, waarmee hij de accu’s oplaadde die zijn huis van stroom voorzag. Hiermee was zijn huis – voorzien van 350 gloeilampen – het eerste huis in Cleveland met elektriciteit. Twintig jaar lang zou de windmolen zonder problemen blijven draaien.

 

Over de auteur

Chris