windenergie op zee

Veel verzet tegen windenergie in het IJsselmeer.

Plannen voor windmolens in het IJsselmeer leiden tot veel verzet. Daarom werd op 5 juli 2012 in Lelystad een minisymposium georganiseerd door de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren, de ANWB en de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ). Men maakt zich grote zorgen over de windenergieplannen in het IJsselmeer.

windturbine de ambtenaar

Geert Dijks (HISWA) voerde de grote windturbine bij Medemblik op als schrikbeeld van aantasting van het unieke karakter van het IJsselmeer.

 

Het rijk werkt stug door aan de doelstelling van 6000 MW windenergie op land, dat ten koste gaat van draagvlak-ontwikkeling. Er was dan ook een actiestemming in de zaal met vooral tegenstanders van windenergie. Veel ergernis over procedures, die niet meer te volgen zijn en de informatievoorziening. De geplande paneldiscussie werd vervangen door het thematisch inventariseren van vragen, zorgen en opmerkingen die waarmee bij de provincies en in Den Haag ten strijde zal trekken.
De organisaties willen geen windenergie in het IJsselmeer. Men vind dat windturbines thuis horen op haven- en andere bedrijventerreinen.
Als voorbeeld van de aantasting van het bijzondere karakter van het IJsselmeer werd de onlangs in gebruik genomen grote windturbine “de Ambtenaar ” de Wieringermeer bij Medemblik. De hoogste (200 meter en 7,5 MW) windturbine van Nederland die de omgeving domineert.

De presentaties zijn te downloaden van de site van de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ): www.vbij.nl

 

Windturbine “de Ambtenaar” bij Medemblik

Over de auteur

Chris