windenergie op zee

Onduidelijkheid over opleidingen windenergie

Als je een keuze moet maken voor een opleiding op het gebied van windenergie heb je het niet makkelijk. Natuurlijk je kan gaan studeren aan de Technische universiteit van Delft, maar dat is niet voor iedereen weggelegd en er zijn heel veel handen nodig de komende jaren voor de bouw van windturbineparken op zee. Op internet is de informatie over aard en het programma van windenergie opleidingen niet gemakkelijk te vinden. Een overzicht !

 

 

Laten we de zaken eens op een rijtje zetten en dan toch maar beginnen met de TU Delft.

De TU Delft heeft een Europese masteropleiding windenergie. Vanaf het komend academisch jaar (2012-2013) kunnen studenten deelnemen aan een nieuwe Europese masteropleiding: European Wind Energy Master (EWEM). De TU Delft coördineert deze opleiding, die samen met de Technical University of Denmark, de Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Duitsland) en de Norwegian University of Science and Technology wordt verzorgd. De opleiding wordt gefinancierd door het prestigieuze Erasmus Mundus-programma van de EU.
De Europese Commissie wil hiermee de kwaliteit van Europees hoger onderwijs bevorderen en promoten en is gericht op samenwerking en uitwisseling met landen buiten de EU. Men wil jaarlijks 120 tot 150 afgestudeerden leveren voor de snel groeiende windenergiesector. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met zo’n veertig partners van windenergieorganisaties, turbinefabrikanten en ontwikkelaars van windparken op land en op zee.

Er zijn vier specialisaties: Wind Physics, Rotor Design, Electric Power Systems en Offshore Engineering. Er is een gezamenlijk eerste semester. Het multidisciplinaire en project georiënteerde onderwijs moet de studenten leren om kennis ook buiten hun eigen specialisatie over te dragen en om ontwerp-keuzes te plaatsen in hun maatschappelijke context.

Voor meer informatie over deze opleiding bezoek de website:

www.windenergymaster.eu.

of neem contact op met Carlos Simão Ferreira, programmacoördinator en onderzoeker windenergie. Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. 015 27 82073. Email: C.J.SimaoFerreira@tudelft.nl.

 

Dan gaan we verder naar de regionale Hogescholen

De best gedocumenteerde is zonder twijfel de opleiding van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

De HAN verzorgt in samenwerking met OutSmart de Engelstalige minor Wind Energy Project Management. Deze minor is bedoeld voor studenten Techniek en studenten Economie en Management en is uniek in de wereld. OutSmart is een onderneming met professionals die sinds 2006 actief is in de windenergie sector . Outsmart richt haar dienstverlening op alle aspecten van windenergie van conceptontwikkeling tot exploitatie en beheer. Vanuit de praktijk ervaringen ontwikkelt Outsmart trainingen en opleidingen. De cursus combineert theoretische kennis met de praktijk en er zijn daarom binnen elk blok excursies.  Op de website van HAN kun je de brochure downloaden. Die maakt duidelijk waar je aan begint en wat je leert.

 

 

Noorderpoort heeft weinig informatie over de inhoud van hun programma op haar website. Wel veel persberichten zoals een bericht over de Opleiding tot windmolentechnicus.

De provincie Groningen stelde  275.000 euro beschikbaar voor de realisering van een training- en opleidingscentrum offshore wind in de nieuwe Zeevaart, Energie en Productietechnologie (ZEP) opleiding in Delfzijl. Het Noorderpoort bouwt een nieuwe school in Delfzijl en investeert nog eens 1,1 miljoen euro in een trainingscentrum voor offshore windenergie. Het is een concrete invulling van MBO opleidingen die in de energiesector onder de naam E-college in het Noorden worden gestart.

In het rapport ‘Windskill’ is een berekening gemaakt voor de benodigde arbeidskrachten in Europa voor on- en offshore wind. Per MW zijn 15 personen nodig. Niet alleen voor de installatie van turbines is gekwalificeerd  personeel mogelijk maar vooral voor onderhoud van de turbines. Het Noorderpoort wil de opleiding richting laten geven door bedrijven in de regio. Het Noorderpoort heeft als eerste MBO-opleiding in Nederland een licentie verkregen om op te leiden volgens de standaarden van BZEE (= Bildungszentrum für erneuerbare Energien). De BZEE standaard is ontwikkeld door 80 bedrijven in de windenergie branche en is binnen en buiten Europa een erkende standaard.

 

 

 

De Hogeschool NHL heeft een HBO opleiding met afstudeerrichting offshore Windenergie. Maar als je “brochure aanvragen” aan klikt dan staat bij de lijst windenergie er niet bij !  Waarschijnlijk komt het allemaal in orde als Noorderpoort en NHL gaan samenwerken op het gebied van windenergie.

Men ziet een economische sector met een groeiende arbeidsmarktvraag waarbij techniek zoals werktuigbouw,  electrotechniek, procestechniek maar ook het veilig werken van groot belang is.  NHL Hogeschool en Noorderpoort hebben beide geïnvesteerd in afstudeerrichtingen Offshore Wind (op respectievelijk HBO en MBO niveau) en zien het grote belang van onderlinge samenwerking op dat terrein in. Het moet leiden tot goede doorlopende leerlijnen met aantrekkelijke onderwijsprogramma’s.

 

 

Op de website van van Hall Larenstein vind je helemaal niets over windenergie.

 

 

 

 

 

Dan zijn er nog twee opleidingen die er bij Google uitspringen:

  1. In Hilversum is er al sinds 1988  de Stichting PHOE: Post-HBO opleidingen voor energieconsulenten.Daar is dit jaar windenergie bijgekomen. De jongste opleiding van PHOE. Tijdens de opleiding worden onshore als offshore technieken behandeld. De wijze van ontwikkeling van een windpark komt aan de orde, zowel projectmatig als financieel. De deelnemer is na afloop in staat in staat een goed advies uit te brengen, zijn of haar betrokkenheid bij windprojecten te verhogen en beter in staat tot opdrachtverwerving. Voor het opleidingsmateriaal wordt voor een deel gebruik gemaakt van het materiaal van SenterNovem aangevuld met een presentaties en artikelen van de vakspecialisten.
  2. In Barneveld is het Wind Energy Training Centre (WETC),  een onafhankelijk instituut dat wereldwijd trainingen verzorgt over alle aspecten van windenergie.WETC werkt vanuit de praktijk van windenergie. Natuurlijk ook theorie bij, maar die is gebaseerd op kennis uit de praktijk. Vanuit een jarenlange ervaring, zelfs nog vanuit de pioniersfase van de toepassing van windenergie in Nederland, is WETC betrokken bij windenergie. WETC richt zich met haar trainingen op verschillende doelgroepen; gebruikers, onderhoudsmonteurs, toeleveranciers, maar ook beleidsmakers, ambtenaren, projectontwikkelaars en verzekeringsmensen. Kortom iedereen die vanuit zijn kantoor of bureaustoel met windenergie te maken heeft of gaat hebben. In de training komen alle aspecten van windenergie aan bod, op duidelijke en enthousiaste wijze. Een bezoek aan een werkende windmolen hoort daar ook bij.

Een leuke brochure “banen in offshore windenergie”

Op de Website van de Engelse Crown Estate staat een leuke brochure met een overzicht van de banen in de offshore Windenergie sector. De brochure is hier te downloaden.

 

Wat levert windenergie op ?

wind = energie en banen !!

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur

Chris