windenergie op zee

Het kweken van Zeewier en windenergie op zee

Donderdag 12 juli 2012 heb ik een bezoek gebracht aan de “zeewier boerderij” in de Schelphoek bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland. Mijn belangstelling voor de zeewierteelt komt voort uit het meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Wanneer grote oppervlakten van de Noordzee gebruikt gaan worden voor windenergie willen we kijken hoe we die ruimte ook voor andere functies kunnen gebruiken zoals voor zeewierteelt. Daarvoor moet worden uitgezocht hoe we zeewier op volle zee in grote hoeveelheden kunnen telen.

Willem Brandenburg en Julia Wald van de WUR (Wageningen)

 De zeeboerderij op het water van de Schelphoek is 60 bij 10 meter. Het bestaat uit een werkplatform en vier rechthoekige drijvers (pontons), waarvan twee pontons met balken waaraan verticaal kunststoflijnen hangen waarop zeewier groeit. Binnen de twee andere rechthoekige drijvers zijn horizontale lijnen.

Julia Wald, afgestudeerd op zeewierteelt, heeft de dagelijks leiding over het project. Zij laat de twee verschillende soorten zeewier zien de lange slierten bruin groenig kelp en de groene zeewier.

Er worden niet alleen verschillende soorten wier bekeken, maar men wil ook de zeeboerderij duurzaam exploiteren en in harmonie met de omgeving. Alle teeltaspecten moeten in kaart worden gebracht zoals de kwetsbaarheid van de wieren, de ziektes, en hoe die op een milieuvriendelijke manier bestreden kunnen worden.

De drijvende pontons met de geroeste stalen balken met daaraan de lijnen met zeewier

De zeeboerderij heeft een vergunning voor drie jaar. Daarna moet er in principe voldoende kennis en ervaring zijn om grootschalig zeewier op volle zee te kweken. Dat levert dan veel groene grondstoffen voor medicijnen, eiwitten voor voedsel en misschien voor brandstoffen. Met zeewier kun je heel veel doen.

Afhankelijk waar het voor gebruikt wordt heeft het een prijs. Om de ruimte van windturbineparken op zee nog meer economische waarde te laten genereren moet er gezocht worden naar de meest hoogwaardige toepassingen met het hoogste financiële rendement. Als de bedrijfsvoering van het windturbinepark niet wordt gehinderd is zo’n windturbinepark een ideale kweek locatie.

Zeewier is populair aan het worden.

artikelen in kranten

zeewier verveelt nooit het Parool

en op youtube:

Over de auteur

Chris