windenergie op zee

Ruimte in Noordzeekanaalgebied voor windenergie ?

Waarom geen IJ-vlakte voor offshore windenergie ?Een tweede Maasvlakte voor containers,waarom eigenlijk geen IJ-vlakte voor Offshore windenergie ?

Bij een bezoek aan de website van het havenbedrijf Rotterdam vroeg ik me af: Waarom geloven we wel in het schuiven van duizenden containers per jaar en niet in een duurzame economische activiteit voor de haven van IJmuiden en Amsterdam? 
De president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam is ervan overtuigd dat de Rotterdamse haven zal blijven groeien. “Ik verwacht dat de Europese economieën zullen opkrabbelen als de Europese leiders het vertrouwen in de euro hebben hersteld”. Het gaat volgens Smits allemaal om vertrouwen. “Als iedereen weer vertrouwen in de euro heeft, wordt 2012 ook weer een recordjaar voor de Rotterdamse haven”. “Na een periode van herstel volgt verdere groei. De wereldhandel blijft groeien, Europa gaat daarin mee. In 2014 hebben we de Tweede Maasvlakte echt keihard nodig omdat anders de schepen hun containers niet meer in Rotterdam kwijt kunnen”, volgens Smits op de website van de Rotterdamse haven. Prachtige woorden met geloof in de haven en groei. Door de ligging direct aan de Noordzee en de diepte is Rotterdam een van de weinige Europese havens waar de grootste zeeschepen vierentwintig uur per dag snel en veilig kunnen lossen en laden. Na jarenlang gestage groei kwam er behoefte aan meer ruimte en dus werd de Maasvlakte aangelegd om ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen

Waarom denken we ook niet groot voor de havens van IJmuiden en Amsterdam ?
De plannen voor tientallen windturbineparken op de Noordzee  in de komende eeuw rechtvaardigen niet alleen daarover te dromen maar ook werkelijk de zaak op te pakken !

De havens van Amsterdam en IJmuiden vormen een uitstekende uitvalbasis voor de bouw, onderhoud en vervanging van windturbineparken op de Noordzee en vooral voor de windenergie-gebieden “IJmuiden ver” (NL) en “East Anglia” (UK).

De havens van Amsterdam en IJmuiden  hebben een goede verbinding met de Noordzee en het achterland. In de toekomst zal door een nieuwe sluis de havens van Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied nog beter bereikbaar worden voor de grootst mogelijke schepen.

Het IJ, het IJsselmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal vormen een goede verbinding met de oostelijke Europese landen. Dat is belangrijk voor het transport voor grote windturbine onderdelen. Bovendien is er in de Metropoolregio Amsterdam voldoende ruimte voor het vestigen van maakindustrie voor de offshore windindustrie.
Het gebied vanaf IJmuiden tot en met Amsterdam vormen een goede basis nieuwe economische activiteiten die samenhangen met  windturbineparken op de Noordzee ! Nieuwe economische activiteiten leveren werkgelegenheid en maakt de haven aantrekkelijk voor bedrijven.  Offshore windenergie vormt een fantastische groeimogelijkheid voor Nederland als kennis en distributie land.
In Nederland werken er nu al meer dan tweeduizend mensen aan offshore windenergie.

De Metropoolregio Amsterdam biedt:

  • Kwaliteit en goede haveninfrastructuur.
  • Aanbod van goed opgeleide arbeidskrachten.
  • Goede verbinding met de Noordzee.
  • Goede verbindingen met het achterland
  • Voldoende ruimte voor watergebonden vestigingsplaatsen voor de maakindustrie.

Laten we ons inspireren door de plaatjes van de havenontwikkelingen in Engeland zoals in Hull.

projectie van havenareaal voor offshore energie in Hull (foto: Siemens)

Over de auteur

Chris