Rapport

KIA ‘Wind op Zee’

Geschreven door Chris

Klik hier om het KIA rapport ‘Wind op Zee’ te downloaden als PDF.

Het KIA programma “Wind op zee” werd in juni 2010 gepubliceerd, naast het Far Large Offshore Wind (FLOW) programma, als vervolg op het We@Sea programma als onderdeel van de Nederlandse Kennis Innovatie Agenda. 
Het KIA-plan has als doel inzicht te verschaffen in wat er in Nederland op het gebied van Offshore Wind gebeurt, en wat er verder zou kunnen en moeten gebeuren. 

Hoewel initiatief werd door de kennisinstituten in de Kop van Noord-Holland genomen om niet alleen van de provincie Noord-Holland een “Offshore Wind Provincie” te maken maar ook innovaties te stimuleren in de Nederlandse sector.

Het KIA rapport “Wind op zee” is opgesteld door Hans Bais, Betrand van Leersum, Marja Doedens, Hendrik Goos, Jakob Asjes, Harald van der Mijle Meijer, Theo de Lange, Ruud van Rooij en Chris Westra. Chris Westra was niet alleen lid van de eindredactie maar leverde ook een grote bijdrage aan dit rapport.

Er werd in 2010 uitgegaan van een opgesteld windenergie vermogen van 6000 MW in 2020. We dachten dat te realiseren met maximaal 1200 turbines van elk 5 MW. Als het natuurlijke milieu er niet onder te leiden heeft en de ontwikkelingen goed gaan, kan na 2020 verder worden doorgegroeid. Met deze ambitie en doelstelling voor ogen werd het KIA onderzoek- en ontwikkelingsprogramma geschreven.

Ook werd toen al geconstateerd dat weliswaar geen windturbine industrie meer heeft, maar dat Nederland offshore windturbineparken gaat bouwen, exploiteren, onderhouden en ontmantelen, vervangen en offshore elektrische infrastructuur gaat aanleggen. Een enorme nieuwe economische activiteit waar geen einde aan komt!

In het KIA-rapport is op basis van een heldere structurele analyse van alle elementen van de offshore windenergie-keten, gebieden geformuleerd waar Nederlands onderzoek en – innovatie een onderdeel kunnen vormen van die nieuwe economische ontwikkeling. Ecologie en Eco-design waren daarbij leidend. Alles moet langs de duurzaamheidslat worden gelegd. De windenergie sector zal bij het ontwerpen, bouwen, plaatsen, exploiteren en ontmantelen van windturbineparken steeds meer aandacht moeten geven aan milieu-aspecten. Windenergie is op zich een niet vervuilende energiebron, maar het moet en kan schoner. Het product van vandaag is het afval van morgen. Dit heeft gevolgen voor materiaalkeuze en constructies (makkelijk uit elkaar halen voor hergebruik van materialen).

Het KIA programma “Wind op zee” richtte zich daarom op alle kennisgebieden van de gehele keten van offshore windenergie inclusief training en onderwijs. Geheel nieuwe concepten zoals een “drijvend eiland” en een haveneiland op zee ter ondersteuning van het bouwen en onderhouden van windturbineparken op zee zullen worden onderzocht. Ook het ontwikkelen van faciliteiten zoals een offshore testsite voor windturbines en opleiding en training zijn onderdelen van het plan. Daarnaast wordt de ontwikkeling van opleiding en training beschreven in dit R&D programma.

Klik hier om het KIA rapport ‘Wind op Zee’ te downloaden als PDF.

Over de auteur

Chris