energietransitie offshore windenergie ontwikkelingen windenergie Rapport

Offshore windenergie – Kansen voor het Noorden van Nederland

In 2009 en werkte ik samen met Arvid Krechting en Pieter Bergmeijer op contractbasis voor de Stichting Energy Valley aan een verkenning van de kansen voor de regio Eemshaven en de provincie Groningen op het gebied van de offshore windenergie. In de Eemshaven werden activiteiten voor Duitse projecten zichtbaar.
Bij de verkenning werden ook de kansen voor Noord- Holland en met name voor de haven van de haven IJmuiden betrokken. Er werd vooral gelet op de wijze waarop de regio kon profiteren van de verwachte activiteiten en de werkgelegenheidsgroei door windenergie op zee.
Met relevante spelers in het veld werden gesprekken gevoerd en gekeken naar bedrijven die direct of indirect betrokken waren bij offshore windenergie.
In het eindrapport worden aanbevelingen gedaan om kansen te zien en te benutten.

Klik hier om het rapport ‘Offshore Windenergie Kansen voor het Noorden van Nederland’ te downloaden als PDF.

Over de auteur

Chris