Offshore Service facilities

Wie zijn we

Een team van experts op het gebied van, financiering, waterbouw, milieu en ruimtelijke ordening en offshore wind.

Wat is ons doel

Versnellen van de ontwikkeling windenergie op zee door de ontwikkeling van service-eilanden op de Noordzee in een privaat publieke samenwerking en met relevante partijen.

Hoe willen we dit bereiken

We starten in 2017 met behulp van input van relevante partijen met het vergunningen traject voor een eiland ca. 100 km uit de kust van IJmuiden in of nabij het door de overheid aangewezen windenergie-gebied IJmuiden-Ver.  Daartoe wordt een concept MER startnotitie: Reikwijdte en Detailniveau: eiland “IJmuiden-Ver”opgesteld en verstuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
OSF brengt kennis bijeen die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, exploitatie van het eiland en voor alle functies van het eiland.
Dit doen we door relevante partijen te betrekken die input leveren en of partner zijn in de ontwikkeling en realisatie van het service eiland.

© DEME Group; SARB islands

partners leveren Input voor :

Een duurzaam Hotel: draaiend op 100% zon en windenergie (CO2 vrij).
Met 300 kamers, auditorium, fitness- en ontspannningsruimten, vergaderruimte, ziekenboeg en restaurant. Als voorbeeld nemen we Hotel
Jakarta in Amsterdam, dat volledig energieneutraal is gebouwd met veel transparantie, licht en uitzicht! en vooral in alle aspecten duurzaam.

Duurzaam hotel van WestCord in amsterdam

Modulair opgebouwd hotel

 

 

 

 

 

 

Slimme inrichting en exploitatie van de haven en haventerrein, daarbij komt de kennis ingebracht van Havenbedrijf Amsterdam en Zeehaven IJmuiden die al vele jaren betrokken zijn bij de ontwikkelingen van wind op zee.

 

Voor bootverbinding tussen het eiland en de haven van IJmuiden heeft Damen een elektrisch schip ontwikkeld. en JR Shipping heeft zich kandidaat gesteld als rederij.

Elektrische infrastructuur
Contact met de ontwikkelingen op de Engelse locatie East Anglia.

Omschrijving:

Het eiland moet een icoon worden van de Nederlandse innovatiekracht en leiderschap op het gebied van duurzame waterbouw, en de exploitatie van offshore windenergie in al zijn facetten.
Gebouwd op de kennis en ervaring die is opgedaan van de stichting HEDEN (HavenEiland Duurzame Energie Noordzee), in de periode 2008-2012. Toen werd met kennis en ervaring van Flyland (“Schiphol op zee”) een scenario ontwikkeld voor drie eilanden voor de ontwikkeling van windenergie op zee. In die periode werden voor de drie locaties, IJmuiden-ver, Doggersbank en boven Schiermonnikoog een MER-startnotities ingediend bij het ministerie van VROM (Rijkswaterstaat, directie Noordzee) en ontvankelijk verklaard.DE ontwikkeling werd niet doorgezet in verband met het vallen van het kabinet Balkende ? en het ontbreken van draagvlak.
In 2016 kwamen ideeën in verband met de aanpak en ontwikkeling van offshore windenergie eilanden opnieuw in de belangstelling. Met eilanden op zee in een private publieke samenwerking kan Nederland een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en exploitatie
van een Europees elektrisch netwerk op de Noordzee. Dit is ook het doel van de samenwerkingovereenkomst met buitenlandse partijen van Tennet voor een eiland op de Doggersbank.

 

Er zijn inmiddels verschillende ontwerpen gemaakt voor eilanden en de hoofdvorm komt in alle gevallen dichtbij elkaar.
De uitdaging zit in de constructie en onderhoud….